AVG Compliance certificeringsmechanisme

 

Zowel de te certificeren organisatie als de certificerende organisatie ontvangen onze AVG-certificeringshandleiding.

In deze handleiding wordt in detail aangegeven wat de gehanteerde normen en criteria zijn en op welke wijze het assessment zal plaatsvinden.

AVG Compliance hanteert onderstaand certificeringsschema. 

De nummers in het schema corresponderen met de artikelen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

AVG-Certificering geschiedt door twee onafhankelijke assessoren.

Zij beoordelen de bewijslast die door de te certificeren organisatie is aangeleverd.

Deze beoordeling leidt tot een gedetailleerde onderbouwing van de onderdelen waarop de te certificeren organisatie 'AVG-proof' scoort.

De volgende risico's worden onder de loep genomen:

 1. Verstoring van economische activiteiten en mededinging
 2. Bestuurdersaansprakelijkheid
 3. Medewerkersaansprakelijkheid
 4. Aansprakelijkheid vermogensschade
 5. Administratieve boete
 6. Reputatieschade 
 7. Inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens van kinderen
 8. Verstoring van het vrije verkeer van persoonsgegevens
 9. Inbreuk van de bescherming van gevoelige persoonsgegevens
 10. Afhankelijkheid van de gebruikte technologieën ter bescherming van persoonsgegevens

De assesoren leveren een AVG-Certificaat op waarin het volwassenheidsniveau met betrekking tot naleving van de verantwoordingsplicht wordt onderbouwd en beschreven.

 

Met dit certificaat kunt u een keurmerk aanvragen bij de Stichting Privacy Nederland (SPN).

Wij bieden begeleiding bij de aanvraag hiervan.

Een keurmerk kan door de SPN worden verstrekt indien uw organisatie een volwassenheidsniveau van 3 of hoger bezit.

Het volwassenheidniveau is door ons als volgt gedefinieerd:

In het certificaat wordt een dashboard opgenomen waarin het volwassenheidsniveau als volgt kan worden gevisualiseerd:

 

Voordelen AVG Certificeringstraject

De gehanteerde norm van dit privaat certificeringstraject is uitsluitend de AVG  en de Uitvoeringswet tezamen,
met als doel het waarborgen en aantonen van correcte naleving van de AVG.

Na afronding van het AVG certificeringstraject heeft u:

 1. integraal inzicht in de succesvolle implementatie en naleving van de verantwoordingsplicht AVG op basis van het SCHOLARFIT model;
 2. de toepassing van de inzichten, kennis, expertise van de PLASTICFAD beginselen bij uw medewerkers verankerd;
 3. uw eigen visie ontwikkeld over hoe u de privacywetgeving binnen uw bedrijfsvoering lean en agile wilt naleven;
 4. het AVG fundament gerealiseerd op basis waarvan correct en met respect wordt omgegaan met de
  privacybescherming van uw klanten, relaties en stakeholders, waardoor zij het volle vertrouwen in uw organisatie kunnen hebben;
 5. de juiste mindset, know-how, en instrumenten in uw organisatie om op elk gewenst moment te
  kunnen valideren of uw organisatie nog steeds ‘AVG-proof' is;
 6. een AVG certificaat in handen waarmee u
 • kunt laten zien aan uw stakeholders in hoeverre uw organisatie ‘AVG-proof' is en
 • een AVG keurmerk kunt aanvragen bij de ANBI Stichting Privacy Nederland.

 

 

Copyright AVG Compliance © 
Niets van het hierboven beschrevene mag buiten deze digitale publicatie worden gedupliceerd en / of openbaar worden gemaakt (voor willekeurige doeleinden) door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsopname, elektronische of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVG Compliance.