Kenmerken van onze dienstverlening

 

 • Structuur brengen in de eisen die de AVG stelt aan de verwerking van persoonsgegevens door uw organisatie;

 • Selecteren van de artikelen van de AVG die relevant zijn voor de bedrijfsvoering van uw organisatie;
 • Specificeren van de PLASTICFAD beginselen van gegevensbescherming per stakeholdercategorie;

 • Definiëren status ‘AVG-proof' van uw organisatie op basis van bewijs en de daaraan te verbinden DRAAI-criteria;
 • Organiseren van het waarborgen en aantonen van correcte naleving van de AVG door uw organisatie op basis van het SCHOLARFIT model;

 • Inrichten van uw bestuurlijke informatievoorziening* (AOIC) rondom naleving van de AVG, inclusief het verstrekken van Management Informatie;
 • Aansturen van uw organisatie in het stroomlijnen van de processen en procedures om de opvolging van de verantwoordingsplicht aan te tonen;
 • Beoordelen van de status ‘AVG-proof' aan de hand van het door u aangeleverde bewijs;
 • Vaststellen volwassenheidsniveau gegevensbescherming van uw organisatie;
 • Afgifte van het AVG-Certificaat;
 • Begeleiding aanvraag Nederlands Privacy Keurmerk Bedrijven bij de ANBI Stichting Privacy Nederland.

 

 

* De bestuurlijke informatievoorziening rondom de naleving van de AVG heeft betrekking op alle activiteiten van het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens en is gericht op het verstrekken van management informatie ten behoeve van besturing, toezicht en het afleggen van verantwoording.