AVG Compliance levert bij uitstek Management Consulting diensten op het gebied van de AOIC (Administratieve Organisatie / Interne Controle) van de AVG.

Dat houdt onder meer in het implementeren en stroomlijnen van de processen, procedures voor de mensen die worden belast met het correct naleven van de AVG.

Een van de belangrijkste resultaten daarvan is het regelmatig opleveren van Management Informatie (MI) ten behoeve:

  • van de bedrijfsleiding (beheer van de risico's en de daaraan verbonden kosten), en
  • voor degene die belast is met het houden van toezicht (informatie over de daadwerkelijke naleving van de AVG in de praktijk).

AVG Compliance wordt vertegenwoordigd door de heer Jhr. Mr. Victor W. Alting van Geusau. Victor is een ervaren jurist en Management Consultant, gespecialiseerd in informaticarecht en privacywetgeving. 

Victor heeft vele en uiteenlopende organisaties doorgelicht en hen geholpen op het gebied van het stroomlijnen van bedrijfsprocessen. Daarin heeft hij zowel inhoudelijke als managementrollen vervuld.

Victor heeft gepubliceerd bij Kluwer Bedrijfswetenschappen, Ten Hagen Stam en Sdu Uitgevers, op het gebied van projectrisicoanalyse, EDP-auditing, systeemevaluatie (operationele kwaliteit, tevredenheid gebruikers, systeemopzet & ontwerp) en Administratieve Organisatie ten behoeve van de controller.

Binnen zijn werkveld begeleidt hij organisaties bij het opsporen en afdekken van privacy gerelateerde contractrisico's, het implementeren van privacy-compliance regels en het certificeren van organisaties op het correct naleven van de AVG.

 

In het kader van AVG certificaten voor bedrijven werkt Victor nauw samen met de heer Mr. Romeo F. Kadir.

Romeo is een ervaren privacy- en gegevensbeschermings & managing jurist. Hij is opgeleid aan nationale en internationale top(bedrijfs)universiteiten en heeft meer dan 25 jaar nationale en internationale ervaring in onder andere toezichthoudende functies. Hij is heden verbonden aan het Molengraaff Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht en aan Schouten advocaten te Zeist.

Romeo is tevens Chairman van het EADPP Certification Committee en auteur van het Praktijkboek Functionaris voor Gegevensbescherming - Leidraad voor een professioneel werkprogramma.

 

AVG Compliance werkt verder nauw samen met:

 

 

AVG Compliance beschikt voorts over een voortdurend groeiend netwerk van professionals.

Deze professionals vormen een geolied samenwerkingsverband en kunnen individueel of als groep worden ingeschakeld in klantspecifieke situaties.