De Consumer Trust-index van SAI Global (www.saiglobal.com) heeft onderzocht en vastgesteld dat 83 procent van de consumenten en andere belanghebbenden wereldwijd transparantie en ethisch gedrag als essentieel beschouwt voor het opbouwen en behouden van vertrouwen.

Organisaties die prioriteit geven aan ethiek en transparantie, zullen volgens dit onderzoek concurrentievoordeel behalen ten opzichte van meer risicovolle concurrenten.

De index geeft aan dat 43 procent van de klanten nooit zou terugkeren naar een bedrijf na een datalek. Slechte klantervaring (31 procent) en slechte behandeling van werknemers (29 procent) zou ook klanten weghouden.

 

Onze missie

Onze missie is om het vertrouwen van uw relaties voor u te winnen en te waarborgen, in de wijze waarop uw organisatie persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Wij helpen u om op transparante en ethische wijze met bewijs aan te tonen dat uw organisatie 'AVG-proof' is.

 

Onze visie

Vertrouwen is de essentiĆ«le component in het verkrijgen en onderhouden van uw klanten en relaties. 

Uw relaties vertrouwen erop dat u persoonsgegevens op een juiste en veilige manier verwerkt.

Dit betekent dat u allereerst de beginselen van de AVG dient na te leven. 

De AVG noemt dit de 'Verantwoordingsplicht'. 

Om te kunnen voldoen aan de verantwoordingsplicht is inzicht in de gegevensstromen tezamen met een goed begrip van de beginselen van de AVG een eerste vereiste.

Wij helpen u om alle relevante facetten en onderdelen van uw bedrijfsvoering:

  • in beeld te brengen en
  • te stroomlijnen 
  • in relatie tot correcte naleving van de AVG.